Chirurgia plastyczna

Dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała.