pracownia radiologiczna

Cyfrowe zdjęcia RTG, badania tomograficzne CBCT dla stomatologii i laryngologii.