Informacje o ortezach Saebo

Przełom w rehabilitacji ręki spastycznej !

 

 

 

 

Dynamiczne ortezy Saebo są używane przez ponad 7000 terapeutów z całego świata w ponad 2000 Klinikach Rehabilitacyjnych. Stosuje się je w terapii pacjentów neurologicznych jako standard m.in. w USA, Kanadzie, Japonii, Anglii, Szwajcarii, Norwegii, Australii, Emiratach Arabskich.

W 2008 roku, amerykański Therapy Times przyznał produktom Saebo tytuł “Most Valuable Product” (najbardziej wartościowego produktu terapeutycznego). Ortezy Saebo są używane jako opcja terapii w ponad 1 000 klinikach i szpitalach Stanów Zjednoczonych włączając 22 z 25 najlepszych szpitali neurologicznych według U.S. News & World Report.

W 2016 roku dynamiczne ortezy Saebo otrzymały nagrodę za najbardziej innowacyjne rozwiązania w rehabilitacji neurologicznej na prestiżowych Neurological Rehabilitation Expo w Londynie 2016.

Dzięki rehabilitacji z dynamicznymi ortezami Saebo możliwe staje się ćwiczenie o niespotykanej w innych warunkach intensywności. Właśnie intensywność czyli duża liczba powtórzeń danego ćwiczenia uważana jest za podstawowy czynnik aktywujący proces plastyczności, który decyduje o wycofywaniu się niedowładu i powrocie funkcji.

Fizjoterapia wykorzysująca dynamiczne ortezy to doskonałe uzupełnienie aktualnie stosowanych odziaływań opartych o metody neurofizjologiczne. Likwiduje ograniczenie funkcji chwytnej u chorych ze spastycznością co przekłada się na znaczne zwiększenie zaangażowania pacjenta w rehabilitację swojej ręki i większą stymulację mózgu do odzyskiwania utraconych funkcji.

Dzięki używaniu w rehabilitacji dynamicznych ortez Saebo bardzo efektywnie pobudzamy procesy naprawcze mózgu zwane plastycznością poprzez spełnianie trzech głównych warunków , które jak udowodniono naukowo ową plastyczność stymulują, są to: intensywność ćwiczeń, ilość powtórzeń, zadaniowość ćwiczeń.

Jakie zalety ma terapia ręki z ortezami dynamicznymi Saebo?

 • Włączenie nowych doświadczeń ruchowych
 • Duża ilość powtórzeń
 • Rozdzielenie pracy kończyny od tułowia
 • Wzmocnienie stabilizacji proksymalnej
 • Możliwość samodzielnego ćwiczenia ręki z funkcją chwytu
 • Zwiększenie zakresu ruchu, siły i kontroli w kończynie
 • Poprawa regulacji napięcia mięśniowego
 • Rozdzielenie pracy kończyny od tułowia
 • Wzmocnienie stabilizacji proksymalnej
 • Samodzielność w ćwiczeniach ręki z funkcją chwytu
 • Wpływ na poprawę kontroli posturalnej
 • Poprawa jakości życia
 • Motywacja pacjenta
 • Częstsze używanie kończyny
 • Funkcjonalne i samodzielne zadania bilateralne
 • Większa możliwość kontroli poszczególnych segmentów ciała