Procedura przyjęcia Pacjenta podczas epidemii

PRZED WIZYTĄ – JESZCZE W DOMU:
Prosimy aby zmierzył/a Pan(i) temperaturę̨ swojego ciała w domu – w PRZEDDZIEŃ wizyty. Proszę̨ zapamiętać́ wynik pomiaru – będzie on konieczny w dniu wizyty. W dniu wizyty temperatura zostanie zmierzona Panu(i) w gabinecie.


W DNIU WIZYTY:
Proszę ponownie zmierzyć temperaturę ciała.
Proszę̨ pamiętać́ o PUNKTUALNOŚCI - wobec obecnej sytuacji epidemicznej i konieczności zachowania SUROWYCH norm bezpieczeństwa czas potrzebny do przygotowania gabinetu przed przyjęciem kolejnego pacjenta znacząco się̨ wydłużył, dlatego SPÓŹNIENIE oznacza REZYGNACJĘ Z WIZYTY.
Proszę̨ NIE zabierać́ ze sobą̨ na wizytę̨ żadnych dodatkowych rzeczy, jak np. parasol, torebka, reklamówki z zakupami itp. Możliwe jest posiadanie podczas wizyty rzeczy niezbędnych osobistych, takich jak dowód osobisty, karty płatnicze, telefon – rzeczy te powinny zmieścić́ się̨ do kieszeni.
UWAGA: Uprzejmie prosimy załatwić́ potrzeby fizjologiczne wcześniej, przed wizytą. Toaleta dla pacjentów jest wyłączona z użytku. Pacjenci będą̨ mogli z niej skorzystać́ w sytuacji dezynfekcji lub sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki.
PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ na wizytę Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ – nie zostanie wpuszczona do budynku!
W przypadku nieletnich (dzieci do 8 roku życia) do budynku kliniki wpuszczony jest JEDEN rodzic – WYŁĄCZNIE do strefy poczekalni - NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY DO GABINETU WRAZ Z DZIECKIEM.
Wszelkie zalecenia, porady i dyskusje będą odbywać się TYLKO telefonicznie przed i po wizycie.
Pracujemy w warunkach panującej epidemii, prosimy zatem aby podczas wizyty w naszym gabinecie NICZEGO NIE DOTYKAĆ – KLAMEK, BLATÓW, URZĄDZEŃ – NIE OPIERAĆ SIĘ O BLATY, DRZWI, ELEMENTY WYPOSAŻENIA I ZAWSZE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PERSONELU.
W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST DOPUSZCZALNE samodzielne poruszanie się Pacjenta po terenie placówki, tak z uwagi na panującą epidemię – w trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów i naszego personelu – jak i z uwagi na konieczność dokonywania dezynfekcji i dekontaminacji pozostałych pomieszczeń w trakcie Państwa wizyty w danym gabinecie/pomieszczeniu.
Prosimy również aby poruszając się po naszym gabinecie PRZESTRZEGAĆ zalecanej odległości 2 m od KAŻDEJ OSOBY.


PROCEDURA W PLACÓWCE


PRZED WEJŚCIEM DO GABINETU:
Zostanie Panu/Pani przydzielony opiekun – osoba z naszego personelu – która poprowadzi Pana/Panią całą ścieżką procedur KONIECZNYCH do odbycia wizyty, jak i już po niej.
Nasz personel wykona Panu/Pani ponowny pomiar temperatury, a także wskaże, w którym miejscu będzie Pan/Pani musiał/a dokonać wstępnej dezynfekcji – środkiem do dezynfekcji rąk. Zostanie Pan/Pani również poproszony/a o założenie jednorazowego obuwia ochronnego, a w późniejszych krokach także fartucha, czepka i okularów ochronnych. Zostanie Pan/Pani także poproszony/a o wypełnienie ankiety kwalifikacji wstępnej.


W przypadku wizyt stomatologicznych:
KONIECZNIE PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ SWOJĄ SZCZOTKĘ DO ZĘBÓW I PASTĘ - W GABINECIE NIE BĘDZIE MOŻNA ICH DOSTAĆ!
Zostanie Pan/Pani zaproszony/a do gabinetu, w którym odbędzie się wizyta.
Ponownie PROSIMY I PRZESTRZEGAMY, aby BEZWZGLĘDNIE postępować zgodnie z zaleceniami naszego personelu!


PO WIZYCIE:
Płatność za wizytę WYŁĄCZNIE z użyciem karty płatniczej, telefonu lub też przelewu z okazaniem potwierdzenia wpłaty JESZCZE w gabinecie.
Kolejną wizytę będzie można umówić telefonicznie lub mailowo – NIE MA MOŻLIWOŚCI ZROBIENIA TEGO W GABINECIE – ze względów bezpieczeństwa chcemy ograniczyć czas spędzony przez Pana/Panią w gabinecie do minimum.